skip to Main Content

Quaderns Kodak

Edició a cura d’Enric Blanco

Feminismes i traducció (1965-1990)

Col·lecció Visions 10, 2020

Anuari TRILCAT 9 (2019)

Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània ISSN: 2014-4644 Coeditat amb el Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT) de la Universitat Pompeu Fabra.

Dictatorships & Democracies. Journal of History and Culture 7 (2019)

Dossier «De Munic a París (1938–1940). De la Guerra Civil espanyola a la nova Europa alemanya» Dirigida per Olívia Gassol ISSN 2014-511X

Pau Faner, fabulador

Edició a cura de Pilar Arnau, Ismael Pelegrí i Josefina Salord

Guimerà: ideologia i pensament

Col·lecció Quaderns de la Rigala, 3, 2019

Apunts i comentaris

Edició a cura de Rosa Cabré Col·lecció El Vuit-cents 15, 2018.

Anuari TRILCAT 8 (2018)

Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània Coeditat amb el Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT) de la Universitat Pompeu Fabra.

Back To Top