skip to Main Content

Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística

Josep Janés i Olivé, periodista (1930-1938)

Premsa i literatura en el Vuit-cents. Vuit estudis

Epistolari Francesc Parcerisas & Josep Miquel Sobrer

Quaderns Kodak

Anuari TRILCAT 9 (2019)

Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística

Josep Janés i Olivé, periodista (1930-1938)

Premsa i literatura en el Vuit-cents. Vuit estudis

Epistolari Francesc Parcerisas & Josep Miquel Sobrer

Quaderns Kodak

Anuari TRILCAT 9 (2019)

Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística

Josep Janés i Olivé, periodista (1930-1938)

Premsa i literatura en el Vuit-cents. Vuit estudis

Epistolari Francesc Parcerisas & Josep Miquel Sobrer

Quaderns Kodak

Anuari TRILCAT 9 (2019)

Back To Top
Search