skip to Main Content

Decameró

Traducció de Maria Aurèlia Capmany
Edició a cura de Carles Biosca, Eusebi Coromina i Joan-Francesc Silvente

Col·lecció Versions 4, 2018.

Vendaval

Edició a cura de Francesc Foguet

Col·lecció Inèdits 1, 2014

De fronteres i arts escèniques

I Congrés Internacional del Grup de Recerca en Arts Escèniques

Edició de Núria Santamaria amb la col·laboració de Francesc Foguet

Col·lecció Escenes europees 1, 2015

Records

Edició a cura de Carola Duran

Col·lecció El Vuit-cents 2, 2010.

Poemes de pedra

Edició a cura de Joan R. Veny-Mesquida
Fotografies de Lourdes Jansana
Presentació de Joaquim Molas
Estudi de Ramon Salvo Torres

Col·lecció Philologica 2, 2006.

Back To Top