Skip to content

Franquisme & Transició. Revista d’història i de cultura 4 (2016)

Olívia Gassol, dir.
Col·lecció: Dictatorships & Democracies /
Coeditor: Universitat Oberta de Catalunya / Fundació Carles Pi i Sunyer /

Franquisme & Transició. Revista d’història i de cultura 4 (2016)

Olívia Gassol, dir.
Coeditor: Universitat Oberta de Catalunya / Fundació Carles Pi i Sunyer,

ISSN 2014-511X
338 p., 16 x 23,5 cm

Disponible en línia en accés obert: https://www.dictatorships-democracies.com/201/volume/0/issue/4/

El 2017 la revista Franquisme & Transició comença una nova etapa sota el títol Dictatorships & Democracies.

Amb textos de:
Díaz Sánchez, Miguel
Ferrer González, Cristian
Font Agulló, Jordi
Ginés i Sànchez, Andreu
Huard, Geoffroy
Iribarren, Teresa
Jané-Lligé, Jordi
Martínez i Muntada, Ricard
Monfort, Aram
Nadal Farreras, Joaquim
Nieto Ferrando, Jorge
Ordás, Carlos Ángel
Rojas, Francisco
També te poden interessar:
També te poden interessar:
També te poden interessar:
Back To Top
Search