Skip to content

Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística

Edició a cura d’Eloi Bellés, Paula Marqués Hernández, Júlia Ojeda Caba & Míriam Ruiz-Ruano

Josep Janés i Olivé, periodista (1930-1938)

Josep Janés

Edició a cura de Jacqueline Hurtley

Pau Faner, fabulador

Autors diversos

Edició a cura de Pilar Arnau, Ismael Pelegrí & Josefina Salord

Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana

Autors diversos

Edició a cura d’Enric Gallén & José Francisco Ruiz Casanova

Quaderns Kodak

Enric C. Ricart

Edició a cura d'Enric Blanco

Traducció, món editorial i literatura catalana (1975–2000)

Autors diversos

Edició a cura d’Ivan Garcia Sala & Diana Sanz Roig

Drama contemporani: renaixença o extinció? / Drame contemporain: renaissance ou extinction?

Autors diversos

Edició a cura de Carles Batlle, Enric Gallèn & Mònica Güell

Teoria escènica

Adrià Gual

Edició a cura de Carles Batlle & Enric Gallén

Clàssics i moderns en la cultura literària catalana del renaixement

Autors diversos

Edició a cura d’Alejandro Coroleu

Josep M. Castellet, editor i mediador cultural

Autors diversos

Edició a cura d’Enric Gallén & José Francisco Ruiz Casanova

Traducció indirecta en la literatura catalana

Autors diversos

Edició a cura d’Ivan Garcia Sala, Diana Sanz Roig & Bożena Zaboklicka

Cultura i tecnologia. Els reptes de la producció cultural en l’era digital

Autors diversos

Teresa Iribarren, Olívia Gassol & Eduard Aibar, eds.

Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions

Autors diversos

Edició a cura de Sílvia Coll-Vinent & Marcel Ortín

Lectures dels anys cinquanta

Autors diversos

Edició a cura d'Enric Gallén & José Francisco Ruiz Casanova

Dona i teatre al segle XXI

Autors diversos

Edició a cura de Jordi Lladó & Jordi Vilaró

Ha, ha, ha! Teatre infantil i humor

Autors diversos

Edició a cura de Jordi Auseller & Mercè Ballespí

Postguerra. Reinventant la tradició literària catalana

Autors diversos

Edició a cura d'Olívia Gassol Bellet

Entre literatures. Hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària

Autors diversos

Edició a cura de Grabiella Gavagnin & Víctor Martínez-Gil

La traducció i el món editorial de postguerra

Autors diversos

Edició a cura de Sílvia Coll-Vinent, Cornèlia Eisner & Enric Gallén

L’Agrupació Dramàtica de Barcelona: entre el mite i la realitat?

Autors diversos

Edició a cura de Francesc Foguet, Núria Santamaria & Mercè Saumell

La revolució teatral dels setanta

Autors diversos

Edició a cura de Francesc Foguet & Núria Santamaria

Llengua literària i traducció (1890–1939)

Autors diversos

Edició a cura de Marcel Ortín & Dídac Pujol

Quan les carabasses es tornen carrosses… El lligams entre teatre i educació

Autors diversos

Edició a cura de Francesc Foguet & Núria Santamaria

Gènere i modernitat a la litertura catalana contemporània

Autors diversos

Edició a cura d'Enric Cassany

Dramatúrgia al País de les Meravelles?

Autors diversos

Edició a cura de Francesc Foguet & Núria Santamaria

Teatre en temps de guerra i revolució (1936–1939)

Autors diversos

Edició i coordinació a cura de Francesc Foguet i Boreu

Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951)

Autors diversos

Edició a cura de Miquel M. Gibert, Amparo Hurtado Díaz & José Francisco Ruiz Casanova

Una tradició dolenta, maleïda o ignorada?

Autors diversos

Edició a cura de Jaume Aulet, Francesc Foguet & Núria Santamaria

Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939)

Autors diversos

Edició a cura de Miquel M. Gibert & Marcel Ortín. Presentació d'Enric Gallén

Back To Top
Search