Skip to content

Anuari TRILCAT 10 (2020-2021)

Enric Gallén, dir.

Anuari TRILCAT 9 (2019)

Enric Gallén, dir.

Bilingüisme, autotraducció i literatura catalana

Autors diversos

Edició a cura d’Enric Gallén & José Francisco Ruiz Casanova

Anuari TRILCAT 8 (2018)

Enric Gallén, dir.

Anuari TRILCAT 7 (2017)

Enric Gallén, dir.

Traducció, món editorial i literatura catalana (1975–2000)

Autors diversos

Edició a cura d’Ivan Garcia Sala & Diana Sanz Roig

Anuari TRILCAT 6 (2016)

Enric Gallén, dir.

Anuari TRILCAT 5 (2015)

Enric Gallén, dir.

Josep M. Castellet, editor i mediador cultural

Autors diversos

Edició a cura d’Enric Gallén & José Francisco Ruiz Casanova

Anuari TRILCAT 4 (2014)

Enric Gallén, dir.

Traducció indirecta en la literatura catalana

Autors diversos

Edició a cura d’Ivan Garcia Sala, Diana Sanz Roig & Bożena Zaboklicka

Anuari TRILCAT 3 (2013)

Enric Gallén, dir.

Dickens en la cultura catalana. La recepció i les traduccions

Autors diversos

Edició a cura de Sílvia Coll-Vinent & Marcel Ortín

Lectures dels anys cinquanta

Autors diversos

Edició a cura d'Enric Gallén & José Francisco Ruiz Casanova

Anuari TRILCAT 2 (2012)

Enric Gallén, dir.

Anuari TRILCAT 1 (2011)

Enric Gallén, dir.

La traducció i el món editorial de postguerra

Autors diversos

Edició a cura de Sílvia Coll-Vinent, Cornèlia Eisner & Enric Gallén

Llengua literària i traducció (1890–1939)

Autors diversos

Edició a cura de Marcel Ortín & Dídac Pujol

Literatura comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951)

Autors diversos

Edició a cura de Miquel M. Gibert, Amparo Hurtado Díaz & José Francisco Ruiz Casanova

Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939)

Autors diversos

Edició a cura de Miquel M. Gibert & Marcel Ortín. Presentació d'Enric Gallén

Back To Top
Search