skip to Main Content

Vendaval

Edició a cura de Francesc Foguet

Col·lecció Inèdits 1, 2014

De fronteres i arts escèniques

I Congrés Internacional del Grup de Recerca en Arts Escèniques

Edició de Núria Santamaria amb la col·laboració de Francesc Foguet

Col·lecció Escenes europees 1, 2015

Back To Top