Skip to content

Del teatre de l’absurd als nous paradigmes performatius

Edició de Isabel Marcillas-Piquer i Biel Sansano

El desig teatral d’Europa

Autors diversos

Edició de Víctor Molina & John London

Vendaval

Odó Hurtado

Edició a cura de Francesc Foguet

De fronteres i arts escèniques

Autors diversos

Edició de Núria Santamaria amb la col·laboració de Francesc Foguet

Dona i teatre al segle XXI

Autors diversos

Edició a cura de Jordi Lladó & Jordi Vilaró

Ha, ha, ha! Teatre infantil i humor

Autors diversos

Edició a cura de Jordi Auseller & Mercè Ballespí

L’Agrupació Dramàtica de Barcelona: entre el mite i la realitat?

Autors diversos

Edició a cura de Francesc Foguet, Núria Santamaria & Mercè Saumell

Back To Top
Search